คำนวณรายจ่ายเพื่อต่อภาษีรถ

วิธีใช้งาน
ประเภทรถ *
เครื่องยนต์ (cc)
น้ำหนักรถ (kg)
น้ำหนักรวม (kg)

ปีที่จดทะเบียน *
ปีภาษีที่ต่อ *
วันสิ้นภาษี *

ผลการคำนวณภาษีของท่าน


ต่อภาษีปี 2568 (ปีที่ 9)
จำนวนเดือนที่ขาด 0 เดือน
ค่าตรวจสภาพ
0.00
ค่าภาษี
0.00
เงินเพิ่ม(ภาษีล่าช้า)
0.00
ค่า พรบ.
0.00

ยอดรวม
0.00

รายละเอียดการคำนวณภาษี
รายงานใบเสร็จ